Legfrissebb lapszám

Programok

Felhívások – Hírek

Kárpótlási hírek

200 hektárral csökkent a solymáriak kárpótlási földalapja
traktor

A kárpótlási feladatokat ellátó Igazságügyi Hivatal – a Solymári Érdekegyeztető Fórum tagjainak sorozatos kéréseire – végre hatóságilag kijelöltette a solymári földalapokat 2015 őszére. A földalapképzés a solymári szövetkezet jogutódjának, a budapesti székhelyű Rozmaring Szövetkezeti Kft.-nek lett volna a kötelezettsége, ez azonban sajnos nem történt meg. Évek teltek el, mire az Igazságügyi Hivatal hatósági úton kijelöltette a földhivatal által a földalapokat. Lesz Solymáron kárpótlási földárverés! Azonban megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a határozatban a kárpótlási földalap az 1996. évihez képest 266 hektárról 57 hektárra csökkent.
Ez „köszönhető” annak, hogy a Rozmaring Szövetkezeti Kft.kb. 50 hektár földet több százmillió forint jelzálogjoggal terhelt meg, ezért ezek a földek nem kerültek egyik földalapba se. Ezt megítélésünk szerint nem tehették volna meg, mivel a föld nem az övék, csak a használatukban van. Védett természeti területekre hivatkozva is jelentősen csökkentették a földalapot, bár egy törvény sem tiltja, hogy védett természeti területek kerüljenek a kárpótlási földalapba. Az is csorbította a kárpótlási földalapot, hogy tagi-alkalmazotti földalapot is képeztek, annak ellenére, hogy nekik az 1996. évi földalap-kijelölő határozat alapján földeket adtak ki, míg kárpótlási árverésre nem került sor.
Ezen sarokpontok mentén a Solymári Érdekegyeztető Fórum megfellebbezte az Igazságügyi Hivatal határozatát. Másodfokon az Igazságügyi Minisztérium helybenhagyta az elsőfokú határozatot, ezért a határozat ellen 2016 májusában keresetet nyújtottunk be az illetékes bíróságon. A keresetlevélben kértük a határozat végrehajtásának felfüggesztését is, nehogy a kárpótlásra jogosultak érdekeit jelentősen korlátozó határozat helyrehozhatatlan állapotot idézzen elő. Jelenleg tehát várjuk a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság döntését, ami a nyári ítélkezési szünet miatt valószínűleg csak ősszel várható.
A következő fordulópont, ami szintén májusban történt: Lázár János miniszter kormánypárti képviselők támogatásával törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűléshez, amely gyakorlatilag a kárpótlási törvény hatályon kívül helyezését tartalmazta. A javaslat a kárpótlási jegyek termőföldvásárlásának felhasználási lehetőségét, a kárpótlási árveréseket szüntette volna meg. A törvényjavaslat a szövetkezeti földeket államosította volna, és a „Földet a gazdáknak” program keretében 2016. június 30. napjáig kiírt árverés során készpénzért értékesítette volna. Ezzel az ország utolsó szövetkezeti kárpótlási árverése, a solymári hiúsult volna meg.
Jogi aggályainkat jeleztük képviselőknek, minisztereknek és a miniszterelnöknek. Az Országgyűlés június 7-én elfogadta a törvényjavaslatot, és már úgy tűnt, vége a dalnak, hiába fordultunk fűhöz-fához. Szerencsére Áder János köztársasági elnök az utolsó pillanatban, észlelve az alkotmányos aggályokat, nem írta alá, nem hirdette ki a törvénymódosítást, hanem visszaküldte az Országgyűlés részére. Ennek egyik fő indoka, amire a köztársasági elnök felhívja a jogalkotók figyelmét, hogy a kárpótlási földalapba tartozó földekre a kárpótlási törvény alapján a kárpótlásra jogosultakat vételi jog illeti meg, így a módosítás az Alaptörvényben foglalt tulajdonhoz való jog sérelmével járna.
Egy kicsit fellélegezhetünk, hiszen a remény nem veszett el, sőt talán most jobban állunk, mint a parlamenti hercehurca előtt. A jogalkotók így beláthatják, hogy az ország utolsó szövetkezeti kárpótlási árverésével kapcsolatban nem lehet hátrányos megkülönböztetést alkalmazni, nem lehet diszkriminálni. Vélhetően szeptemberben a solymári kárpótlási földalap ügye a bíróságon, a kárpótlási törvény ügye az Országgyűlésben napirendre kerül. Résen kell lennünk, ezért felhívást tettünk közzé.

Solymári Érdekegyeztető Fórum

Felhívás

Tisztelt solymári, termőföldkárpótlásra váró polgárok!

Az Országgyűlés Lázár János miniszter képviselői előterjesztése keretében 2016. június 7-i ülés napján elfogadta a T/10727. számon benyújtott, az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló törvény javaslatát, amelynek eredménye ként megszűnne a továbbiakban a kárpótlás keretében a kárpótlási jegy és határozatokkal történő termőföldhöz jutás.
Mi a törvénytervezet vitájáról nem értesültünk kellő időben ahhoz, hogy észrevételeinket megtegyük. Területileg illetékes képviselőnk ellene szavazott, de hiába.
A módosító törvényt az Országgyűlés megszavazta, de Áder János köztársasági elnök megfontolásra és újratárgyalásra visszaküldte Kövér Lászlónak az Országgyűlés elnökének.
Most, a szeptember elejéig tartó parlamenti szünetben kell sürgős kérelemmel élniük a solymári termőföldkárpótlásra váróknak, örökösöknek, nagykorú leszármazottaknak, érintett testvéreknek, hogy a képviselők figyelembe vegyék kérésünket, hiszen Solymár és Pilisszentiván az utolsó két község, ahol nem zajlott még le a szövetkezeti földalapú kárpótlási árverés, illetve a kárpótlás keretében történő termőföldhöz juttatás.
Kérjük tehát Solymár termőföldkárpótlásra váró lakosait, azok rokonait és nagykorú örököseit, hogy írják alá a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, illetve a hivatali szünetben az Apáczai Csere János Művelődési Házban vagy az Ezüstkorban elhelyezett, kárpótlást kérelmező, aláírást gyűjtő íveket, amelyben kérjük, hogy mi, solymári és pilisszentiváni lakosok a már kárpótoltakkal egyező jogokkal juthassunk korábban elvett termőföldjeinkhez.
Mi sem a Rozmaring Tsz és Vagyonkezelő Kft. vagyonkezelésében, sem az állami földalapképzés és kijelölés hibáiban nem vettünk részt, és nem voltunk okozói. Huszonkét éve türelemmel várjuk jogaink érvényesülését.
Mi, solymáriak Solymáron kívánunk gazdáivá válni a szüleinktől, őseinktől elvett termőföldterületeknek.
Összefogásunk keretében ismételten kérjük, szíveskedjenek a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatnál elhelyezett gyűjtőíveket adataik megadásával aláírni!

(Elérhetőségeinket a polgármesteri hivatalban megadják.)