Legfrissebb lapszám

Programok

Felhívások – Hírek

Hírek

Tiltakozás a transzatlanti megállapodás ellen
A képviselő-testület némi vitát követően úgy döntött, hogy csatlakozik a Barcelonai Nyilatkozathoz, és felszólítja Magyarország Kormányának tárgyalódelegációját, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy a nyilvánosság előtt folyjanak a transzatlanti megállapodással kapcsolatos tárgyalások, és Magyarország mondjon nemet a jelenleg tervezett transzatlanti egyezményre. A képviselők arról is döntöttek, hogy a Barcelonai Nyilatkozat közzétételét kérik a solymári médiában.

Barcelonai Nyilatkozat

Mi, akik polgármesterként, illetve megválasztott helyi képviselőként részt veszünk a Helyi Hatóságok és az Új Generációs Szabadkereskedelmi Egyezmények Első Páneurópai Találkozóján, a következőkről nyilatkozunk.
Az Európai Bizottság a tagállamok megbízásából tárgyalásokat kezdett az Amerikai Egyesült Államokkal a Transzatlanti Szabadkereskedelmi Megállapodásról (TTIP), a Kanada és Európa között létesítendő Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Egyezményről (CETA), valamint a Szolgáltatások Szabadkereskedelmi Egyezményéről (TiSA).
Az e megállapodásokról történő tárgyalások átláthatatlanok, nem felelnek meg a demokratikus és részvételi elvek európai mércéjének.
Úgy hisszük, az átláthatóságot nem lehet feláldozni az üzleti titkok javára. A helyi, valamint regionális testületek a tárgyalások szerves részét kell, hogy képezzék.
Európa mostanra útelágazáshoz ért. Az EU által megtapasztalt válságra politikai megoldást kell adni. Úgy hisszük, ehhez az európai politika középpontjába az alapvető értékeket kell elhelyezni: szolidaritás, a szabadság és az igazság tisztelete. Kétséges, hogy ezek az új generációs kereskedelmi megállapodások előnyösek a társadalom egésze számára. A gazdasági stabilitás eléréshez Európának nem csupán a szabadkereskedelem kiszélesítése, hanem a társadalmi, gazdasági, környezeti és munkajogok megerősítése is feladata.
Mélységesen aggályosnak tartjuk, ahogyan ezek a megállapodások kockára teszik a közpénzekről történő jogalkotási, valamint hozzáférési lehetőségeinket (ideértve a közbeszerzéseket is), súlyosan sértik azon feladatunk elvégzését, melynek során alapvető ügyekben segítünk másokat: ilyen az otthonteremtés, az egészségügy, a környezetvédelem, a szociális szolgáltatások, az oktatás, a helyi gazdasági fejlődés, vagy az élelmiszerbiztonság.
Szintén nyugtalanítónak tartjuk a tényt, hogy ezek a paktumok azzal, hogy szűkítik a politikai mozgásteret és korlátozzák a közösségi döntéseket, veszélybe sodorják a demokratikus elveket. Intézkedések sora fog beavatkozni a helyi demokrácia működésébe: ilyen például a Befektető–Állam Vitarendezési Mechanizmus (ISDS), vagy a Nemzetközi Befektetői Bírósági Rendszer (ICS), a TTIP által tartalmazott Szabályozási Együttműködés, valamint a kormányzati közbeszerzésekben és a közszolgálatban tervezett változások.
Elismerjük a javak és szolgáltatások kereskedelmének az állampolgár jóléte szempontjából létező fontosságát, azonban hangsúlyozzuk, hogy az olyan szabadkereskedelmi megállapodások megkötésénél, mint a TTIP, a CETA és a többi (pl. a TiSA) nem csupán a versengésnek és a gazdasági növekedésnek kellene az egyetlen szempontként szerepelnie.
Hisszük, hogy a nemzetközi kereskedelemnek olyan kritériumokon kell alapulnia, melyek nem kizárólag szabadkereskedelmi szempontokra korlátozódnak. Meg kell védenünk a méltányos, fenntartható kereskedelmet, amely figyelembe veszi a munkajogokat.
Választott képviselőként feladatunknak tartjuk a helyi közösségek és demokratikus intézmények védelmét, mint a vita és döntéshozatal tereit, valamint a közpolitika megerősítését az állampolgárok érdekében, ahogyan feladatunk a környezetvédelem, illetve a kis- és középvállalkozások és a helyi gazdaság támogatása is.
Követeljük a TTIP-ről, valamint a TiSA-ról folytatott jelenlegi tárgyalások felfüggesztését mindaddig, amíg a helyi és regionális kormányzatok aggályait figyelembe nem veszik e megállapodások bármelyikének jóváhagyásakor.
Üdvözöljük a társadalmi mozgalmat, mely lehetővé tette ezt az európai vitát, és szeretnénk elismerésünket kifejezni szerepvállalásukért, valamint felkérjük őket munkájuk jövőbeni folytatására is! Mindezek alapján követeljük a TTIP-ről és TiSA-ról jelenleg folytatott tárgyalások felfüggesztését és egy új megbízás megtárgyalását, immáron mindazok követeléseinek figyelembevételével, akik nem vehettek részt a konzultációkban.
Továbbá kérjük az Európai Parlamentet, az Európai Tanácsot, valamint a nemzeti kormányokat, hogy ne hagyják jóvá a CETA-t. Ezt a nyilatkozatot minden város itt jelen lévő képviselője elfogadja, és aláírja mindenki, aki a jövőben ehhez fog igazodni, valamint a nyilatkozatot eljuttatjuk az Európai Unió, a nemzeti kormányok és a vonatkozó intézmények felelőseihez is.

Barcelona, 2016. április 21.